Om

Denna blogg upprätthålls av SEMPRE vid Yrkeshögskolan Novia, Vasa.

SEMPRE-projektet har som mål att bidra med nya verktyg för social innovation. Dessa verktyg utgår från empowerment och delaktighet och görs tillgängliga för producenter av socialservice i Östersjöregionen. SEMPRE-projektet vill ge personer i glesbygden – speciellt de som hör till utsatta grupper – större inflytande över sin egen framtid och att stärka personernas förmåga att vara delaktiga i den sociala innovations-processen.

SEMPRE har projektpartners i alla åtta EU-länder kring Östersjön (Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Sverige och Danmark. Totalt finns det 16 projektpartner i länderna och alla partner har en särskild fokusgrupp. Yrkeshögskolan Novia fokuserar på äldre hemmaboendes situation på landsbygden. Projektets huvudpartner (Lead Partner) är Diaconie of Schleswig-Holstein i Tyskland. Projektledare är Doris Scheer. För mer information kring projektet gå in på www.sempre-project. Projektets huvudpartner (Lead Partner) är Diaconie of Schleswig-Holstein i Tyskland. Projektledare är Doris Sheer. För mer information gå in på projektets hemsida http://www.sempre-project.eu

noviasempre-logo