Vårfest på Korsholms högstadium

Skylt

 

Mikroprojektet ”Gäst i undervisning”, som är ett samarbete mellan Korsholms högstadium och projektet SEMPRE vid yrkeshögskolan Novia, har tagit sommarlov tillsammans med högstadiets elever.

Verksamhetens mål har varit att sudda ut gränser mellan olika generationer genom ett generationsöverskridande samarbete där äldres kunskap tas till vara och inkluderas i undervisning bland ungdomar. Intresserade äldre har fått anmäla sitt intresse för att delta i undervisning och berätta kring något skilt tema de har kunskap inom. Efter introduktion och träffar tillsammans med andra deltagare och personal från skolan har deltagarna inkluderats på olika sätt i undervisningen på skolan. Teman som deltagare har berättat kring har varit allt från hur man kan ta tillvara använda saker och genom återbruk skapa nya föremål, till föreläsningar kring volontärarbete och företagsekonomi.

Alla deltagare som har varit med i mikroprojektet blev inbjudna till högstadiets vårfest som hölls i lördags 2.6.2018. På den festliga tillställningen deltog förutom skolans elever och personal även föräldrar till de elever som går ut nionde klassen samt inbjudna gäster. Vi njöt alla av den festliga stämningen, den vackra musiken och de fina talen som bjöds på. Deltagarna i mikroprojektet som har fungerat som gäster i undervisningen på skolan fick ett särskilt tack i rektorns tal. Vi från projektets sida vill även vi framföra vårt varmaste tack för gott samarbete både till deltagare och till skolans personal samt önska er alla en riktigt fin sommar!

Inger tal
Rektorn Inger håller tal.

 

Deltagare
Deltagarna på VIP raden.
Utanfr Botniahallen
Dags för sommarledighet!

 

Foto: Susanne Jungerstam
Annons

Filmklipp om mikroprojekt

Inom SEMPRE görs några korta filmklipp från en del olika länder och mikroprojekt för att visa en del av de initiativ som görs inom projektets ramar.  Mikroprojektet ”Gäst i undervisningen”, som är ett samarbete med Korsholms högstadium, är ett av dessa mikroprojekt som kommer att inkluderas i ett filmklipp.

Mikroprojektet består av generationsmöten i skolmiljö mellan seniorer och juniorer. Vi värnar om att sudda ut gränser mellan olika generationer och främja kunskapsutbyte mellan de olika åldersgrupperna. Detta görs bland annat genom att inkludera frivilliga äldre i undervisningen på högstadiet.

 

Under gårdagen var fotografen Brunhilde med oss under en dag på högstadiet och filmade sekvenser från skoldagen där några av mikroprojekt-deltagarna var med i undervisningen. Vi fick en annorlunda och trevlig dag tillsammans med engagerade pensionärer och intresserade elever. Nu väntar vi med spänning på slutresultatet!

Även lite finländska naturbilder kom med på fotografi och film under dagen.

Ett stort tack till både deltagare i mikroprojektet, elever och personal för att vi fick delta i er skoldag igår och uppleva en spännande och innehållsrik dag tillsammans med er!

Foton: Susanne Jungerstam, Ulrika Häggström

The 24th Nordic Gerontological Congress

 

Under förra veckan deltog vi från SEMPRE i Österbotten i den 24:e nordiska gerontologiska konferensen som i år ordnades i Oslo. På konferensen delas nya forskningar och idéer som berör den äldre människans vård och omsorg. Deltagare från biologiska och medicinska vetenskaper, hälsovetenskap, beteende och samhällsvetenskap, humaniora och konst samt från det sociala området.

Temat för årets konferens var ”Lessons of a Lifetime” – ungefärligt översatt ”Erfarenheter från en livstid”.

 

Under de tre dagar som konferensen pågick fanns ett stort utbud av aktiviteter att välja mellan. Bland annat ett tiotal keynotes, sessioner med ungefär 100 olika muntliga presentationer samt ca 300 posters.

Från SEMPREs sida deltog vi med tre posters där teman och rubriker var:

  • Household Activities in Later Life (Aktiviteter i hushållet på äldre dagar)
  • Needs and Empowerment in Later Life (Behov och empowerment på äldre dagar)
  • The Relationship Between Health and Empowerment – A Study of older Adults in Ostrobothnia (Förhållandet mellan hälsa och empowerment – en studie av äldre i Österbotten)

 

 

 

Vill du veta mer kring konferensen och programmet så besök facebook-sidan ”The 24th Nordic Congress of Gerontology” via länken: https://www.facebook.com/24NKG/ https://www.facebook.com/24NKG/

Där finns information om olika programpunkter, fotografier samt en del livesändningar från olika föreläsningar.

Konferensen hemsida hittas här:  https://24nkg.no/                                                                  där finns mer information om program och arrangörer.

 

 

 

Foton: Annika Wentjärvi, Susanne Jungerstam, Ulrika Häggström

Transnationellt SEMPRE projektmöte i Vasa

Förra veckan ordnades det sjunde transnationella projektmötet för SEMPRE partners. Denna gång var det Finland och Vasa som stod i tur för ort för SEMPRE projektets mötesdagar. Mötesdagarna inleddes på onsdag morgon (14.3) med ett seminarium för projektparter, studerande inom social- och hälsovård samt andra intresserade.

Proffessor Aila-Leena Matthies från Jyväskylä Universitet föreläste om ”Why welfare services should promote participation”. Pd, docent och akademilektor  Fredrica Nyqvist från Åbo Akademi föreläste i sin tur om ”The role of social capital: active and healthy aging”. Efter föreläsningarna fick vi ta del av en intressant paneldiskussion där fyra SEMPRE partners från olika länder deltog. Diskussionen kopplade projektaktiviteter till föreläsningarnas teman.

paneldiskussion3

På bilden ovan ses diskussionsledare Johanna från Chydenius, Finland, samt projektkollegorna Hartwig (Tyskland), Helen (Sverige), Anette (Danmark) och Martin (Lettland).

Ett stort tack till föreläsare, projektpartner, studerande och andra åhörare! Ett intressant seminarium med aktuella ämnen för alla Östersjö områden och fokusgrupper som finns representerade i SEMPRE projektet. Efter seminariet fortsatte projektmötet för projektpartnerna ytterligare två dagar.

 

Foton: Jannika Bertlin-Sjöholm, Susanne Jungerstam, Ulrika Häggström

SEMPRE i digitala tidskriften Ikä Nyt / Age Now

Nu kan du läsa mer om hur vi i projektet SEMPRE vid yrkeshögskolan Novia strävar efter att stärka resurserna bland äldre på landsbygden, samt en kort sammanfattning över projektet SEMPRE. Texten är skriven på engelska och finns publicerad på den digitala tidskriften Ikä Nyt / Age Now, tidskriften kring åldrande publiceras av yrkeshögskolan Karelia. Här hittar du finskspråkiga och engelskspråkiga artiklar och texter som berör bland annat utvecklingsarbete och utbildning kopplat till den äldre befolkningen samt frågor kring äldres välbefinnande och det åldrande samhället.

Artikeln hittar du via länken: http://www.karelia.fi/ikanyt/2018/02/15/empowerment-of-older-adults/

 

IMG_1194Foto: Ann-Britt Pada

 

 

 

 

 

 

 

Generationsmöten

För tillfället är ett av våra senaste mikroprojekt i full gång. ”Gäst i Undervisningen” är ett mikroprojekt som ordnas tillsammans med Korsholms högstadium och som erbjuder möjlighet till generationsmöten där kunskap och lärdomar utbyts mellan generationer.

I december deltog de första deltagarna i en introduktionsträff på Korsholms högstadium. Under introduktionstillfället fick deltagarna och vi chansen att bekanta oss med varandra, diskutera kring upplägget samt en rundvandring på skolan. Mikroprojektet har utvecklats baserat på önskemål som framkom under ett diskussionstillfälle tillsammans med pensionärer från kommunen. Det framkom att äldre gärna skulle se någon sorts aktivitet tillsammans med just elever på högstadiet och att ett kunskapsbyte mellan generationerna skulle vara önskvärt.

 

I detta skede av mikroprojektet sammanställs ämnen som deltagarna kan integreras i och småningom kommer de första deltagarna att få delta som gäst i undervisning och i ett generationsmöte där förhoppningen är att kunskap mellan äldre och yngre utbyts. Nya deltagare är välkomna vart efter mikroprojektet pågår. Så vill du delta i en meningsfull aktivitet där du kan berika högstadieelevers undervisning med erfarenheter från ditt eget liv så ta kontakt på ulrika.haggstrom@novia.fi för att få veta mer.

Väggkalender för seniorer i Korsholm

Inom samma mikroprojektet som utvecklat den digitala händelsekalendern för seniorer i Korsholm har nu även en tryckt väggkalender blivit gjord. SEMPRE väggkalendern är riktad till pensionärer i Korsholms kommun. I den tryckta kalendern finns utrymme för att skriva upp just de händelser och aktiviteter som intresserar dig. Kombinera väggkalendern med den digitala händelsekalendern och du har två verktyg i ett!

Kalendern har delats ut till bland annat församlingar, olika föreningar och organisationer som ordnar aktiviteter för pensionärer i Korsholm. Kalendern har även förts till butiker, banker och andra allmänna platser runt om i kommunen. Du kan hämta din egen kalender så länge lagret räcker.

 

Väggkalender

Digital händelsekalender för seniorer i Korsholm

De informationstillfällen (Va kan man jäär som pensionäär) som ordnades runt om i Korsholms kommun tidigare under hösten har nu fått en fortsättning i form av en digital händelsekalender. Den digitala kalendern är en del utav mikroprojektet ”Närproducerad Livsglädje”. Kalendern är menad för pensionärer i Korsholms kommun och har gjorts i samarbete med Seniorpunkten.

Kalendern fungerar som ett verktyg för att kommunen, föreningar, församlingar och övriga som arrangerar aktiviteter för seniorer i kommunen lättare skall kunna planera sin verksamhet. Igår ordnade vi en introduktion till kalendern för intresserade aktörer, tillsammans gick vi genom hur man matar in aktiviteter och hur kalendern upprätthålls i framtiden.

 

 

 

 

Kalendern ger även alla pensionärer i kommunen ett digitalt hjälpmedel för att kunna hitta olika aktiviteter och händelser som ordnas i närområdet.

Du hittar kalendern på Korsholms kommuns hemsida under fliken ”Vård och omsorg” —> ”Äldreomsorg” —> ”Aktiviteter”

Eller direkt från länken:
https://sites.google.com/site/seniorprogramkorsholm/

Introduktion digital kalender 4

Du kan välja mellan att se program per vecka, månad eller som en listade under datum genom att trycka på de olika flikarna högst uppe i kalendern (inringade på bilden ovan). Genom att klicka på de olika händelsernas namn i kalender får du fram mer information om just den specifika händelsen, så som arrangör, kostnader och eventuell förhandsanmälning.

 

Ifall du vill tipsa om någon annan som ordnar aktiviteter för äldre och som kunde inkluderas i kalendern så kan du skicka e-post till ulrika.haggstrom@novia.fi.

Introduktion digital kalender 3

Gäst i undervisning – ett generationsmöte mellan juniorer och seniorer

Som bäst håller ett nytt mikroprojekt på att ta form. Tillsammans med Korsholms högstadium vill vi bidra till ett generationsöverskridande samarbete och kunskapsutbyte mellan seniorer och juniorer. Vi söker äldre som har ett ämne som man är särskilt insatt i och som man kan tänka sig att dela med sig som en gäst i högstadieundervisningen på Korsholms högstadium.

På dagens Vasablad kan man läsa vår insändare kring vad det är vi vill åstadkomma, hur vi vill göra och varför. Artikeln hittar ni här under eller på Vasabladet: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/160633.

Under finns informationsblad med lite mera information samt kontaktuppgifter. Är Du intresserad av att få veta mer så ta kontakt med: ulrika.haggstrom@novia.fi eller på telefon 0447805457.

 

vbl insändareGäst i undervisning

Informationstillfällen i Korsholm

Informationstillfällena kring aktiviteter för och med pensionärer är nu avklarade efter sex olika tillfällen på olika platser i kommunen. Tillsammans med olika aktörer, organisationer, föreningar, kommunen och många fler har vi nu varit runt till Karperö, Älvbyarna, Kvevlax, Smedsby, Replot och Solf för att berätta kring vilka aktiviteter som ordnas för och med pensionärer i just de områdena. Förutom att vi alla fått ta del utav information kring aktiviteter har vi även fått vara med om intressanta diskussioner och funderingar. Vi tackar alla som deltagit i dessa informationstillfällen, både som åhörare och de som informerat kring sin verksamhet!

 

 

På tillfällena fanns representanter från bland annat Folkhälsan, Österbottens kriscenter Valo, Seniorpunkten, Korsholms Vuxeninstitut, Vardagshjälpen, Korsholms svenska församling, Folkhälsan i Korsholm, Kvevlax församling, Smedsby Marthaförening, Korsholms pensionärsförening, Solf Marthaförening, Tölby hembygdsförening, Solf församling samt informerades om byabuss, mikroprojekt med Korsholms högstadium och andra aktiviteter och föreningar.