Transnationellt SEMPRE projektmöte i Vasa

Förra veckan ordnades det sjunde transnationella projektmötet för SEMPRE partners. Denna gång var det Finland och Vasa som stod i tur för ort för SEMPRE projektets mötesdagar. Mötesdagarna inleddes på onsdag morgon (14.3) med ett seminarium för projektparter, studerande inom social- och hälsovård samt andra intresserade.

Proffessor Aila-Leena Matthies från Jyväskylä Universitet föreläste om ”Why welfare services should promote participation”. Pd, docent och akademilektor  Fredrica Nyqvist från Åbo Akademi föreläste i sin tur om ”The role of social capital: active and healthy aging”. Efter föreläsningarna fick vi ta del av en intressant paneldiskussion där fyra SEMPRE partners från olika länder deltog. Diskussionen kopplade projektaktiviteter till föreläsningarnas teman.

paneldiskussion3

På bilden ovan ses diskussionsledare Johanna från Chydenius, Finland, samt projektkollegorna Hartwig (Tyskland), Helen (Sverige), Anette (Danmark) och Martin (Lettland).

Ett stort tack till föreläsare, projektpartner, studerande och andra åhörare! Ett intressant seminarium med aktuella ämnen för alla Östersjö områden och fokusgrupper som finns representerade i SEMPRE projektet. Efter seminariet fortsatte projektmötet för projektpartnerna ytterligare två dagar.

 

Foton: Jannika Bertlin-Sjöholm, Susanne Jungerstam, Ulrika Häggström

Annonser

SEMPRE i digitala tidskriften Ikä Nyt / Age Now

Nu kan du läsa mer om hur vi i projektet SEMPRE vid yrkeshögskolan Novia strävar efter att stärka resurserna bland äldre på landsbygden, samt en kort sammanfattning över projektet SEMPRE. Texten är skriven på engelska och finns publicerad på den digitala tidskriften Ikä Nyt / Age Now, tidskriften kring åldrande publiceras av yrkeshögskolan Karelia. Här hittar du finskspråkiga och engelskspråkiga artiklar och texter som berör bland annat utvecklingsarbete och utbildning kopplat till den äldre befolkningen samt frågor kring äldres välbefinnande och det åldrande samhället.

Artikeln hittar du via länken: http://www.karelia.fi/ikanyt/2018/02/15/empowerment-of-older-adults/

 

IMG_1194Foto: Ann-Britt Pada

 

 

 

 

 

 

 

Generationsmöten

För tillfället är ett av våra senaste mikroprojekt i full gång. ”Gäst i Undervisningen” är ett mikroprojekt som ordnas tillsammans med Korsholms högstadium och som erbjuder möjlighet till generationsmöten där kunskap och lärdomar utbyts mellan generationer.

I december deltog de första deltagarna i en introduktionsträff på Korsholms högstadium. Under introduktionstillfället fick deltagarna och vi chansen att bekanta oss med varandra, diskutera kring upplägget samt en rundvandring på skolan. Mikroprojektet har utvecklats baserat på önskemål som framkom under ett diskussionstillfälle tillsammans med pensionärer från kommunen. Det framkom att äldre gärna skulle se någon sorts aktivitet tillsammans med just elever på högstadiet och att ett kunskapsbyte mellan generationerna skulle vara önskvärt.

 

I detta skede av mikroprojektet sammanställs ämnen som deltagarna kan integreras i och småningom kommer de första deltagarna att få delta som gäst i undervisning och i ett generationsmöte där förhoppningen är att kunskap mellan äldre och yngre utbyts. Nya deltagare är välkomna vart efter mikroprojektet pågår. Så vill du delta i en meningsfull aktivitet där du kan berika högstadieelevers undervisning med erfarenheter från ditt eget liv så ta kontakt på ulrika.haggstrom@novia.fi för att få veta mer.

Väggkalender för seniorer i Korsholm

Inom samma mikroprojektet som utvecklat den digitala händelsekalendern för seniorer i Korsholm har nu även en tryckt väggkalender blivit gjord. SEMPRE väggkalendern är riktad till pensionärer i Korsholms kommun. I den tryckta kalendern finns utrymme för att skriva upp just de händelser och aktiviteter som intresserar dig. Kombinera väggkalendern med den digitala händelsekalendern och du har två verktyg i ett!

Kalendern har delats ut till bland annat församlingar, olika föreningar och organisationer som ordnar aktiviteter för pensionärer i Korsholm. Kalendern har även förts till butiker, banker och andra allmänna platser runt om i kommunen. Du kan hämta din egen kalender så länge lagret räcker.

 

Väggkalender

Digital händelsekalender för seniorer i Korsholm

De informationstillfällen (Va kan man jäär som pensionäär) som ordnades runt om i Korsholms kommun tidigare under hösten har nu fått en fortsättning i form av en digital händelsekalender. Den digitala kalendern är en del utav mikroprojektet ”Närproducerad Livsglädje”. Kalendern är menad för pensionärer i Korsholms kommun och har gjorts i samarbete med Seniorpunkten.

Kalendern fungerar som ett verktyg för att kommunen, föreningar, församlingar och övriga som arrangerar aktiviteter för seniorer i kommunen lättare skall kunna planera sin verksamhet. Igår ordnade vi en introduktion till kalendern för intresserade aktörer, tillsammans gick vi genom hur man matar in aktiviteter och hur kalendern upprätthålls i framtiden.

 

 

 

 

Kalendern ger även alla pensionärer i kommunen ett digitalt hjälpmedel för att kunna hitta olika aktiviteter och händelser som ordnas i närområdet.

Du hittar kalendern på Korsholms kommuns hemsida under fliken ”Vård och omsorg” —> ”Äldreomsorg” —> ”Aktiviteter”

Eller direkt från länken:
https://sites.google.com/site/seniorprogramkorsholm/

Introduktion digital kalender 4

Du kan välja mellan att se program per vecka, månad eller som en listade under datum genom att trycka på de olika flikarna högst uppe i kalendern (inringade på bilden ovan). Genom att klicka på de olika händelsernas namn i kalender får du fram mer information om just den specifika händelsen, så som arrangör, kostnader och eventuell förhandsanmälning.

 

Ifall du vill tipsa om någon annan som ordnar aktiviteter för äldre och som kunde inkluderas i kalendern så kan du skicka e-post till ulrika.haggstrom@novia.fi.

Introduktion digital kalender 3

Gäst i undervisning – ett generationsmöte mellan juniorer och seniorer

Som bäst håller ett nytt mikroprojekt på att ta form. Tillsammans med Korsholms högstadium vill vi bidra till ett generationsöverskridande samarbete och kunskapsutbyte mellan seniorer och juniorer. Vi söker äldre som har ett ämne som man är särskilt insatt i och som man kan tänka sig att dela med sig som en gäst i högstadieundervisningen på Korsholms högstadium.

På dagens Vasablad kan man läsa vår insändare kring vad det är vi vill åstadkomma, hur vi vill göra och varför. Artikeln hittar ni här under eller på Vasabladet: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/160633.

Under finns informationsblad med lite mera information samt kontaktuppgifter. Är Du intresserad av att få veta mer så ta kontakt med: ulrika.haggstrom@novia.fi eller på telefon 0447805457.

 

vbl insändareGäst i undervisning

Informationstillfällen i Korsholm

Informationstillfällena kring aktiviteter för och med pensionärer är nu avklarade efter sex olika tillfällen på olika platser i kommunen. Tillsammans med olika aktörer, organisationer, föreningar, kommunen och många fler har vi nu varit runt till Karperö, Älvbyarna, Kvevlax, Smedsby, Replot och Solf för att berätta kring vilka aktiviteter som ordnas för och med pensionärer i just de områdena. Förutom att vi alla fått ta del utav information kring aktiviteter har vi även fått vara med om intressanta diskussioner och funderingar. Vi tackar alla som deltagit i dessa informationstillfällen, både som åhörare och de som informerat kring sin verksamhet!

 

 

På tillfällena fanns representanter från bland annat Folkhälsan, Österbottens kriscenter Valo, Seniorpunkten, Korsholms Vuxeninstitut, Vardagshjälpen, Korsholms svenska församling, Folkhälsan i Korsholm, Kvevlax församling, Smedsby Marthaförening, Korsholms pensionärsförening, Solf Marthaförening, Tölby hembygdsförening, Solf församling samt informerades om byabuss, mikroprojekt med Korsholms högstadium och andra aktiviteter och föreningar.

 

 

SEMPRE i Radio Vega

Det börjar bli dags för de infotillfällen som ordnas inom mikroprojektet ”Va kan man jäär som pensionäär”. Tillfällena ordnas runt om i Korsholms kommun med start i Karperö nästa måndag den 28.8 kl. 14.

Igår på förmiddagen kunde man höra en kort intervju med oss i Radio Vega där vi berättade om SEMPRE projektet samt om dessa infotillfällen som ordnas runt om i Korsholms kommun som en del av detta mikroprojekt.

 

 

 

Är du eller någon du känner intresserad av att komma med och ta del av vilka aktiviteter som ordnas för dig som är pensionär i Korsholms kommun så kom med på en trevlig eftermiddag! På tillfällena får Du ta del av information kring vilka aktiviteter som finns tillgängliga för pensionärer i Korsholm. En del olika aktörer som handhar aktiviteter för eller med pensionärer är samlade under tillfällena och berättar/delar ut information kring just de aktiviteter de ordnar. Representerade på tillfällena är bl.a. Korsholms vuxeninstitut, Österbottens kriscenter Valo, Marthaföreningen, Vardagshjälpen och Seniorpunkten.

Datum och platser för tillfällena:

28.8 kl. 14            Karperö, Carpella Strandlid

29.8 kl. 14            Älvbyarna, Skatila uf

30.8 kl. 14            Kvevlax, församlingshemmet

4.9 kl. 14              Smedsby, Seniorpunkten

6.9 kl. 14              Replot skola

7.9 kl. 14              Solf skola

Anmälan för kaffeservering görs till ulrika.haggstrom@novia.fi eller på tfn 044 7805457.

Välkommen med!

”Va kan man jäär som pensionäär?”

va kan man jäär som pensionäär - fb

Under gruppdiskussionen som hölls på Seniorpunkten i januari framkom att mera information, gärna samlad, kring vilka aktiviteter som ordnas för pensionärer skulle vara önskvärt. Baserat på önskemål och förslag så ordnar vi i SEMPRE ett nytt mikroprojekt kallat: ”Va kan man jäär som pensionäär?”

Under hösten kommer vi inom mikroprojektet att ordna infotillfällen runt om i Korsholms kommun. På tillfällena får Du ta del av information kring vilka aktiviteter som finns tillgängliga för pensionärer i Korsholm. En del olika aktörer som handhar aktiviteter för eller med pensionärer är samlade under tillfällena och berättar/delar ut information kring just de aktiviteter de ordnar. Representerade på tillfällena är bl.a. Korsholms vuxeninstitut, Marthaföreningen till Vardagshjälpen och Seniorpunkten.

Är Du intresserad av att delta på något av tillfällena så hittar Du information om tid och plats på bilden ovanför. Berätta gärna åt vänner och bekanta om tillfällena!

Obs! Anmälan för kaffeservering görs till ulrika.haggstrom@novia.fi eller på telefon 0447805457.

Transnationellt SEMPRE-möte i Klaipeda

 

Förra veckan deltog vi i vårens transnationella projektmöte som ordnades i Litauen. Tillsammans träffades alla 16 projektpartner där för tre dagars möte. På agendan var bland annat uppdateringar kring projektet, projektaktiviteter, mikroprojekt, utvärdering samt diskussioner kring handboken och övriga projektresultat vi arbetar för. LEN-koordinatorerna fick också tillfälle att tillsammans diskutera kring de lokala nätverken och hur vi tillsammans kan skapa bra projektaktiviteter, mikroprojekt och få både slutanvändare och social service producenter involverade i processen. Förutom projektmöten fick vi också möjlighet att delta i ett studiebesök till rehabiliteringscentret Gabrielius, vilket var ett verkligt inspirerande och givande besök. Med förnyad energi ser vi fram emot vårens projektaktiviteter!

20170404_191627